Rezervația Biosferei Pietrosu Rodnei

 

Rezervația Biosferei Pietrosu Rodnei este situată în apropierea localităților Borșa și Moisei, judetul Maramures, având suprafața de 3300 ha și cuprinde partea nordică a munților Rodnei. Cele 3300 ha ale rezervației ocupă golul alpin și pădurile de conifere sau amestec din Masivul Pietrosu Rodnei în care se remarcă vârful Pietrosu Mare cu o înălțime de 2303 metri. Limitele ariei Pietrosu Rodnei sunt formate în Nord din formațiunile Culmea Hotarului și Piatra Albă în Est și Nord-Est de Valea Repdea. În Sud delimitarea este făcută de Muntele Gropi și formațiunea Jneapănu Bătrânii-Râpi iar în Vest de Valea Izvoru Dragoș.

Rezervația naturală ˝Pietrosu Mare˝ cuprinde cel mai impresionant relief glaciar din Munții Rodnei: circurile glaciare Buhăescu (cel mai mare din Munții Rodnei), Zănoaga Iezerului, Zănoaga Mare, Zănoaga Mică, Rebra, Gropi, având în porțiunea bazală morene și căderi de apă pe pragurile de stâncă lustruite de ghețari. Cea mai mare parte a rezervației este ocupată de roci cristaline metamorfice din Pânza de Rodna (Precambrian superior).

 

Formațiunea de Voșlobeni este constituită din micașisturi cu nivele de paragnaise, cuarțite și amfibolite, cu nivele de dolomite și calcare cristaline (Turnu Roșu, Piatra Albă). Tipul și subtipul de sol predominant este brun feriiluvial tipic, întâlnindu-se și solurile brun eumezobazic și brun acid.

Printre culmile notabile cuprinse în perimetrul rezervației se numară vârfurile Buhăescu Mare (2221 m), Buhăescu Mic (2199 m), Gropi (2063 m), Piatra Albă (2061 m), Hotarului (1905 m), Bătrâna (1770 m). Lacul glaciar Iezer din perimetrul rezervației este situat în circul glaciar cu același nume și se află la o altitudine de 1825 metri.

[MultipleMarkerMap id=RezervațiaBiosfereiPietrosuRodnei’ z=’15’ lat=’ 47.600234′ lon=’24.642613′ marker=’ 47.600234,24.642613,Rezervația Biosferei Pietrosu Rodnei,https://pe-harta.ro/images/icons/star-3.png’ w=’630′ h=’400′]

 
 
 
 

3 Comentarii

 
  1. […] este una dintre cele mai frumoase cascade din ţara noastră. Ea s-a format pe versantul nordic al Munţilor Rodnei, aproape de staţiunea turistică Borşa, judetul Maramures. Cascada Cailor se află la altitudinea […]

  2. Valea Izei spune:

    […] Iza izvoreste pe versantul nord-vestic al Munţilor Rodnei, la aproximativ 1200 m altitudine si are un bazin de peste 1300 kmp. In drumul sau spre Tisa […]

  3. […] Romania, sub vârful Ineu, la o altitudine de 1815 m. Este cel mai extins lac glaciar din Munții Rodnei având suprafața de 5637,5 m². Face parte din Rezervația mixtă „Ineu – […]

 

Lasati un comentariu